Hoppa till huvudinnehållet

Visselblåsarfunktion

Balco och därmed TBO har en nolltolerans mot överträdelser inom områden såsom affärsetik, att följa lagstiftningen, utöva mänskliga rättigheter och i fråga om korruption och konkurrenslagar.

Om du identifierar en överträdelse av Balcos Uppförandekod eller ett bedrägligt beteende, har du ett ansvar att rapportera detta. I första hand rapporterar du överträdelsen till din närmsta chef eller en medarbetare på HR-avdelningen.

Anställda, samarbetspartners eller övriga intressenter kan också rapportera en överträdelse av uppförandekoden till vår whistle-blower-funktion, som administreras av ordföranden i Balcos revisionsutskott (whistleblower@balco.se).

I händelse av rapporteringen om överträdelse av Uppförandekoden, kommer en utredning att gällande överträdelsen eller det bedrägliga beteendet så snart det är möjligt. All rapportering behandlas strikt konfidentiellt och det inte finnas någon vedergällning eller andra negativa konsekvenser för personer som rapporterat i god tro. 

För rapport:  https://balco.integrity.complylog.com/

Balcos Uppförandekod finns under TBOS Mallar ISO/Policydokument