Vår historia

Haglinds Svets AB grundades 1970 och hade under 70- och 80-talet som huvudsaklig verksamhet att tillverka smideskonstruktioner till industrin åt vilka man även utförde lego- och serviceuppdrag.

Under åttiotalet utvecklades samtidigt TBO AB i grannstaden Köping, ett företag som utförde renovering och utbyte av balkonger på flerbostadsfastigheter.

De två företagen samarbetade allt tätare och slogs ihop 1996 till TBO-Haglinds AB, då med bröderna Ola och Christer Haglind som ägare. Balkongentreprenadsidan har under åren vuxit och blivit en allt mer dominerande del av verksamheten med kunder över hela Sverige och Norge. Totalt har mer än 40 000 balkonger producerats och levererats.

2003 övertog Olas tre barn; Mia, Pär och Peter företaget och 2019 gjordes den senaste förändringen av ägarbilden då Balco förvärvade TBO. Sedan dess ingår företaget i Balco Group AB och har idag ca 50 anställda.