Nyheter

Försiktighetsåtgärd på grund av Covid-19.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vi går aldrig på möten om vi inte känner oss helt friska.

Vi undviker resor om absolut inte nödvändigt.

Vid minsta symtom jobbar våra anställda hemma.

Vi släpper inte in utomstående i våra lokaler utan att först prata med dom.

Alla besökare måste alltid tvätta eller sprita händerna vid ingångarna.

Har din förening/företag ytterligare restriktioner, eller om ni inte känner er helt friska, tveka inte att kontakta oss så digitaliserar vi mötet i största möjliga mån.