Yrkesskicklighet & hantverkskunnande

AFEE7A33-1628-44B2-82AC-9FCC4D0D65DB

Ända sedan 1970, då det ursprungliga företaget Haglinds Svets AB grundades av Ola Haglind, har mottot varit glasklart. ”Vi producerar kvalitetsprodukter som motsvarar högt ställda krav.”

Det har också varit ledstjärnan i arbetet och grunden till företagets starka utveckling. Man har levt upp till mottot genom att målmedvetet kombinera hantverkskunnande, yrkesskicklighet och att genom alla produktionsfaser alltid välja komponenter av högsta kvalitet. På den familjeägda industrin i Arboga är det nära mellan beslut och handling. Personal och ledning verkar i en trygg och förtrolig företagsanda. Det har bidragit till att TBO har extremt låg personalomsättning vilket i sin tur ger förutsättningar för en dynamisk och flexibel organisation som klarar snabba omställningar och som med lätthet kan anpassas till kundernas olika behov.

För att kunna vara konkurrensmässiga på marknaden byggs kundrelationerna på den trygghet och tillit som bara kan skapas i en tradition av yrkesskicklighet och kvalitet som kombineras med sunt företagande och stabil ekonomi.