Virtuella rummet

Du kan nu titta runt i 360 grader på hur en av våra installationer ser ut. Klicka och håll ner vänster musknapp på bilden nedan samtidigt som du försiktigt rör musen.