Hoppa till huvudinnehållet

Bor du i en bostadsrätt och funderar på att bygga balkong? Säkerligen är du inte ensam om att drömma om en balkong till din lägenhet. Många äldre hus har inga balkonger och det har blivit mer och mer populärt att bostadsrättsföreningar väljer att investera i just balkonger. Men hur gör man och var börjar man?

Det är bostadsrättsföreningen som är ägare till fastigheten och därmed denna som har ansvaret för fasaden. Vill man bygga balkonger krävs det därför att 2/3 av föreningens medlemmar är närvarande när beslut tas.

Om du, som medlem i din bostadsrättsförening, vill bygga balkong bör du först kontakta föreningens styrelse för att ta reda på om fler går i samma tankar. Du kan även ta upp frågan i en motion till din förenings årsstämma.

Det bästa är förstås om alla i föreningen är med på att bygga balkonger, då det påverkar alla boende i fastigheten. För att frågan inte ska hamna i hyresnämnden måste minst 2/3 av föreningens medlemmar rösta ja till balkongbygget. Då kan beslut tas och förberedelserna börja. Föreningen är skyldig att se till att alla medlemmar har sagt sitt innan beslutet fattas. Medlemmar som inte närvarat vid stämman måste tillfrågas och lämna sitt skriftliga svar.

Tillstånd och avtal

När en bostadsrättsförening vill bygga balkonger krävs först tillstånd från kommunen. Det finns även lagar att förhålla sig till som är avsedda att skydda alla berörda parter. Det kan exempelvis handla om att en medlem får ökad insyn eller minskat ljusinsläpp. Om en medlem som röstat nej drabbas av en försämring som medför minskat marknadsvärde av bostadsrätten kan denne få rätt till ersättning. Det ska även upprättas avtal mellan förening och bostadsrättsinnehavare. Dessa avtal reglerar olika rättsliga och ekonomiska frågor mellan de boende och föreningen.

Vem ansvarar för vad?

Föreningen är som ägare av fastigheten den som står för det rättsliga ansvaret. Därmed är det också föreningens uppgift att agera byggherre vid balkongbygget. När balkongerna så är på plats är det föreningens ansvar att sköta underhållet då det i detta fall handlar om yttre underhåll. Kostnaden för underhållet brukar regleras i en ändring av stadgarna så att de bostadsrättsinnehavare som fått balkong betalar en högre månadsavgift.

Kostnaden för själva balkongbygget slås även den ut på berörda medlemmars månadsavgift.

I den bästa av världar är nu alla i föreningen nöjda med sina balkonger och många gånger har även värdet på bostäderna höjts.

Att bygga balkonger kan hur som helst ge en fastighet ett riktigt ansiktslyft och handen på hjärtat – vad är väl bättre än att ta med sitt morgonkaffe en ljum sommarmorgon och njuta det i lugn och ro på sin egen balkong?

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information eller offert!