Hoppa till huvudinnehållet

Att bygga nya eller byta ut befintliga balkonger är en god investering för en bostadsrättsförening. Många medlemmar i bostadsrättsföreningar undrar över kostnaden och finansieringen av ett sådant projekt. Denna artikel ger en detaljerad översikt över vad det innebär att bygga balkonger, inklusive kostnadsaspekter och ekonomiska fördelar.

Vill du läsa mer om bygga balkong för er brf/bostadsrätt så kan ni läsa mer här(länk).

Fördelarna med att bygga balkonger

Ökad Trivsel och Fastighetsvärde

En balkong ger en känsla av frihet och utökar din bostads nyttjandeyta, vilket kan öka bostadens värde markant. För en bostadsrättsförening är detta en investering som kan leda till en värdeökning på upp till 15%.

Kostnaden vägs upp i trivsel och värdeökning

Kortfattat skapar en balkong fördelar för dig som boende, dels ett rum som ger en känsla av frihet, samtidigt som det höjer värdet på din bostad. Så det är absolut värt att investera i att bygga balkonger för din fastighet. För dig som vill förstå och gräva lite mer hur det går till kan läsa vidare.

Kostnadsaspekter för Balkongbygge

Bostadsrättsägaren står för kostnaden, om inget annat beslutas. Om alla i föreningen är överens om att antingen bygga, glasa in eller renovera nuvarande balkonger så blir kostnaden lägre. Detta beror på att kostnaden fördelas på fler jämfört om endast ett fåtal vill ha balkonger. Fastigheten ger också ett snyggare och enhetligt intryck om alla bostäder har gjort samma eller liknande åtgärder.

Hur betalar bostadsrättsföreningar kostnaden för balkonger?

Frågan om hur kostnaden ska betalas är en fråga som ska diskuteras i bostadsrättsföreningar. Det finns flera olika typer av finansiella lösningar som en bostadsrättsförening kan göra. Vissa bostadsföreningar står för hela kostnaden då ekonomin är mycket god. Vissa föreningar väljer att öka hyran med några procent. Det finns även sätt där föreningsmedlemmar bestämmer att varje medlem få stå för antingen hela eller en del av kostnaden själva. Ibland kan även bostadsrättsföreningar även gå in och låna ut pengarna till en boende och göra en avbetalningsplan med fördelaktig ränta för personen som saknar pengarna. Som sagt finns det flera olika lösningar.

Om er bostadsrättsförening väljer att investera i balkonger så kan värdet på bostäderna öka med upp till 15%. Värdeökningen överstiger i många fall kostnaderna för själva balkongerna. Efter att bygget är klart, så är det bra att göra en omvärdering av bostaden. Det finns möjlighet till bättre lånevillkor och minskad amortering.

bygga balkong brf

Vem ansvarar för underhåll och vad kostar det?

När balkongerna är monterade och färdiga ansvarar bostadsrättsföreningen för underhållet. Därför är det bostadsrättsföreningen som står för kostnaden för underhåll och reparationer. Beroende på hur beslut tas, kan en bostadsrättsförening ta ut en avgift för löpande underhåll. Så tänk på att det är lönsamt att satsa på balkonger som håller länge och är producerade av robust material.

Inglasade balkonger har också längre livslängd och kräver mindre underhåll än öppna balkonger. Därför kan det vara bra att tänka långsiktig och inkludera eventuella behov av reparationer och underhåll i budgeten vid beslut om balkongbygge.

Hur går stegen till när min bostadsrättsförening vill eller funderar på att bygga balkonger?

Alla balkongleverantörer har olika steg och tillvägagångssätt för detta. Vi har valt följande steg:

 • Ni kontaktar oss och får en presentation av hur balkongentreprenad fungerar.
 • I samband med det går vi genom alla krav, tankar och önskemål er bostadsrättsförening har.
  Här presenterar vi olika modeller och material för att ni ska känna att ni kan ta ett bra och välinformerat beslut.
 • Vi tar fram förslag baserat på era slutgiltiga tankar och behov med utgångspunkt i fastighetens förutsättningar och tidsepok.
 • Ni får en offert med ritningar och tidsplan. Eftersom vi har översyn över produktionen av balkonger kan vi välja ut material och detaljer.
 • Ni får hjälp med allt från bygglov till en projektledare som tar hand om hela processen. 
 • Vi finns även som stöd och kan hjälpa till att guida kring krav och ansvarsfördelningar under bygget..

För en mer detaljerad hur det går till i 10 steg kan ni klicka här.

Det finns några saker att tänka på inför beslutet att renovera eller skapa nya balkonger.

 • Diskutera vilka önskemål, krav och behov som ni har i er bostadsrättsförening.
 • Besluta om det ska vara inglasade balkonger, öppna eller båda alternativen.
 • Kom ihåg att det är viktigt att se till att balkongerna matchar fastighetens arkitektur och förutsättningar.

Tips!

– Bygg balkonger som passar er och fastigheten
Att bygga helt nya balkonger är ett projekt som kräver gedigen kunskap. Det är viktigt att ni får balkonger som passar både boendes önskemål samt att balkongerna lyfter fastighetens utseende. Vi på TBO Haglinds har koll på hela processen från bygglov till slutbesiktning. Vi har olika modeller att välja på och erbjuder unika lösningar anpassade efter era behov och fastigheten. Så att båda fastighetens och boendes krav blir tillgodosedda.

– Vid balkongrenovering är det bra tillfälle att bygga ut balkongen
Om er bostadsrättsförening redan har befintliga balkonger med renoveringsbehov, så kan det vara bra att samtidigt bygga ut era balkongerna samtidigt som man renoverar. En större balkong bjuder in till samvaro och trivsel och ökar värdet på bostaden. En bra investering, helt enkelt!

– Inglasad balkong ökar livslängden och värdet
För bästa tänkbara nyttjande av en balkong, så är inglasning ett bra alternativ. Balkongen blir på så sätt användbar tidigt på våren och långt in på hösten. Inglasningen gör också att fastighetens attraktivitet ökar. Om er bostadsrättsförening önskar avvakta med själva inglasningen så går det bra att göra förberedande åtgärder så att balkongerna går att glasa in i efterhand.

FAQ

Hur påverkar balkongbygget min månadsavgift? Det beror på föreningens finansieringsmodell. I vissa fall kan en liten hyreshöjning täcka kostnaderna.

Kan vi bygga ut befintliga balkonger? Ja, det är möjligt och rekommenderas ofta vid renovering för att öka både trivsel och fastighetsvärde.

Hur lång tid tar ett balkongprojekt? Tiden varierar beroende på projektets omfattning och bygglovsprocessen, men vanligtvis mellan 3 till 6 månader.

Är inglasade balkonger ett bättre val? Inglasade balkonger har längre livslängd och kräver mindre underhåll, vilket gör dem till ett kostnadseffektivt alternativ på lång sikt.

Hur påverkar balkonger fastighetens värde? Balkonger kan öka fastighetens värde med upp till 15%, vilket ofta överstiger kostnaden för byggandet.

Varför välja TBO Haglinds för Balkongprojektet?

 • Skräddarsydda Lösningar: Tillsammans så hjälper vi er att ta fram den bästa planen utifrån fastighetens förutsättningar och era krav och önskemål.
 • Balkonger som är kvalitetssäkrade då vi tillverkar alla våra balkongerna på plats i Arboga.
 • Balkonger med lång hållbarhet. På så sätt minskar era kostnader på underhåll.
 • Snabbt support för att utföra service.
 • Du får gedigen kunskap och med över 50 års erfarenhet av balkongbygge.

Slutsats

Att investera i balkonger är ett smart beslut för en bostadsrättsförening. Det ökar både trivsel och fastighetsvärde. Med rätt planering och finansiering kan balkongprojektet bli en lönsam affär för både föreningen och de enskilda bostadsrättsägarna. Kontakta oss på TBO Haglinds för att få hjälp med ert balkongprojekt och höja värdet på er fastighet.