Hoppa till huvudinnehållet

Balkonger har en betydligt kortare livslängd än fastigheter och behöver kontrolleras noggrant när de börjar bli runt 30-40 år gamla, även om inga skador syns. Det kan röra sig om material som är slitet utan att det går att se med blotta ögat, därför är det viktigt att låta en expert se över vad som behöver göras för säkerheten. Vi hjälper dig att göra en noggrann bedömning – kontakta oss redan idag om du tror att balkongen på din fastighet kan vara i behov av renovering. Det är styrelsen i en bostadsrättsförening eller fastighetsägaren som ansvarar för och står för kostnaden när det gäller underhållet av balkonger.

En balkong kan vara i riskzonen för ras utan det går att se slitaget, med allvarliga olyckor som följd. Oavsett hur konstruktionen ser ut kommer materialet åldras. Det kan handla om trä som murknar eller stål som rostar och blir svagt. Även betong bryts ner med tiden, med risken att tunga bitar faller ner och skadar personer nedanför eller i värsta fall att balkongen rasar när någon står på den. Dåliga, tillfälliga reparationer riskerar att göra mer skada än nytta och det är därför viktigt att anlita kunniga experter som utför arbetet.