Vilken trygghet ger det oss att TBO är med i Balkongföreningen?

Alla ledande balkongföretag på den svenska och norska marknaden är medlemmar i Balkongföreningen. Tillsammans arbetar vi för en hög tillverkningskvalitet genom att ta fram gemensamma normer och bestämmelser. Arbetet säkras sedan genom både internkontroller och externa opartiska besiktningsmän. Läs gärna mer om Balkongföreningens kvalitetsarbete på www.bf.nu.

Läs även: Kan det uppstå problem ifall vi om ett antal år behöver byta ut detaljer på en inglasning på grund av slitage?