Varför är materialvalen så viktiga när det gäller balkonger?

Rätt kvalitet på materialen innebär också ett val av ökad säkerhet. Detta är viktigt att tänka på vid val av leverantör då felaktigt materialval kan medföra allvarliga konsekvenser. Till exempel ska man försäkra sig om att materialet är av stål och betong i alla bärande konstruktioner.

Läs även: Förekommer det allvarliga balkongolyckor som orsakats av konstruktionen eller dåliga materialval?