Kan det uppstå problem ifall vi om ett antal år behöver byta ut detaljer på en inglasning på grund av slitage?

Ja, här är valet av leverantör viktigt eftersom det finns risk att mindre kvalitetstänkande leverantörer inte kan förse dig med reservdelar den dagen det behövs. Tänkvärt är också att välja inglasningssystem med så få rörliga delar som möjligt för då blir underhållet mindre.

Läs även: Kan det regna in på balkongen även om jag har en inglasning?