Förekommer det allvarliga balkongolyckor som orsakats av konstruktionen eller dåliga materialval?

Ja, materialvalet är oerhört viktigt. Exempelvis får inte väggstålet vara av bristande kvalitet eller underdimensionerat. De flesta olyckor som skett beror dock främst på dåligt underhåll av gamla balkonger.

Läs även: Vem är ansvarig för underhållet av en fastighets balkonger?