Hoppa till huvudinnehållet

Ja, materialvalet är oerhört viktigt. Exempelvis får inte väggstålet vara av bristande kvalitet eller underdimensionerat. De flesta olyckor som skett beror dock främst på dåligt underhåll av gamla balkonger.