Stolpprofiler

Med stolpprofiler syftar vi till de ”rör” som sitter på balkongen. Vi arbetar med olika typer av profiler som dimensioneras efter våra beräkningar. Påfrestningen blir större för inglasade balkonger, därför använder vi profiler som är 80% kraftigare för dem. Välj fritt vilken färg stolpprofilerna ska ha men kom ihåg att de ska matcha resten av balkongen samt fasaden på huset.