Så här går det till

sa-gar-det-till

Vid ett balkongbyte sågar vi ner den gamla balkongen och ersätter den med en ny. Val av utseende i kombination med fastighetens storlek och beskaffenhet avgör vilken lösning vi väljer för bästa funktion och säkerhet.