Renovera balkong

När folk hör av sig till oss och vill renovera sina balkonger brukar vi föreslå att man byter ut hela balkongen. Det är oftast ett bättre alternativ än att renovera då det innebär man samtidigt kan få en större balkong. Om man ändå väljer att renovera sina balkonger finns det två alternativ:

Det första är en enklare renovering; man bilar bort lös betong, blästrar bort gammal färg samt lagar och målar kanter. Denna variant är ekonomiskt billigare och håller mindre hållbar, livslängden blir då ca 10-15 år.

Det andra alternativet är att vi bilar bort alla betong, byter ut skadad armering, gjuter ny betongplatta (golv) och målar den. I det senare alternativet får man en lösning som håller längre än i den förra. Detta alternativ brukar dock kunna kosta lika mycket som att man byter ut hela balkongen och då har man som sagt inte fått någon större balkong.