Infästning av balkong

Nedan visas två exempel på infästning.

Balkong med väggpelare och korta dragstag är den vanligaste metoden. Montering sker på ett väggstål i vilken balkongen fästs. Denna variant förenklar en eventuell inglasning.
Balkong utan väggpelare och med långa dragstag. Metoden innebär fästen direkt på fasaden med synliga dragstag.