Metoder

TBO har ett beprövat koncept för att utöka golvytan på balkonger. Vi monterar en förlängningsplatta intill det ursprungliga golvet. Beroende på fastigheten krävs olika lösningar. Nedan illustreras de två olika modellerna vi jobbar med.

Metod med balkar:
Balkar monteras på undersidan av den befintliga balkongplattan.
Metod med dragstag:
Om fastigheten har avgränsade balkongväggar i betong monteras utbyggnadsdelen med hjälp av dragstag.