TBO har en lösning för alla behov

Stor mysig inglasad balkong med fin inredning

Oavsett arkitektur eller vilken tidsepok er fastighet är ifrån producerar TBO säkra balkonger som smälter in och ger ökat värde för lägenhetsinnehavaren. Vi erbjuder en mängd olika lösningar baserade på era behov.

Vi monterar nya balkonger på fastigheter som saknar balkonger.

Vi renoverar och byter ut äldre balkonger som är för små eller har blivit gamla och slitna. Vi ersätter med större och modernare balkonger.

TBO:s inglasningssystem har blivit ett populärt komplement för en hemtrevlig och mer tillgänglig balkong.

TBO bygger, renoverar och utför balkonginglasning över hela Sverige
Vi utför arbeten i städer så som Stockholm, Göteborg, Malmö och många fler.