Efterfrågan på balkonger har sällan varit större än nu, både vad det gäller att bygga nya balkonger eller bygga ut en befintlig balkong. När du står inför valet av balkong är det viktigt att överväga vilken balkongslösning som passar bäst, då rätt val av balkong ger såväl bostadrättssinnehavaren som fastighetsägaren ett mervärde.

Hur vi går tillväga när vi planerar nya balkonger på Riksbyggen

Varje planering av att bygga nya balkonger eller bygga ut befintliga inleds med en noggrann utredning av vilka eventuella beslut och tillstånd som krävs. Detta kommer till stor del an på fastighetens läge, boendeformer och ägandeförhållanden. I tätbebyggda områden behöver man exempelvis titta på hur balkongerna kommer att inverka på närliggande bostäder. Det kan även krävas tillstånd från hyresgästföreningen, beslut från bostadsrättsföreningens bolagsstämma eller som vi måste förhålla oss till. Ibland räcker det med beslut från

fastighetsägaren. Genom att följa en noggrann planering av arbetet säkerställer vi att projektet kommer igång på rätt sätt och vi slipper merarbete.

Bygg ut balkong med Riksbyggen

Att bygga ut en befintlig balkong kan vara ett praktiskt sätt att förbättra boendemiljön i ett äldre hus där balkongerna ofta är små. Vid renovering av ett fastighetsbestånd är utbyggnad av balkongerna en åtgärd som gynnar fasaden samt ger ett fräscht och modernt intryck.

Renovera balkong med Riksbyggen

Anledningarna till att man renoverar en balkong kan vara många, såsom olika former av förbättringar eller rent säkerhetsmässiga. Vanligtvis handlar det dock om att förbättra byggnationen gällande såväl funktion som estetik.

Fördelar med renovering av balkong

Förutom den rent estetiska aspekten leder renovering av balkonger till att de boende får en mer attraktiv och praktisk balkong, ökad säkerhet och minskad energiåtgång.

Balkongers livslängd varierar mellan trettio och femtio år men det är klokt att låta renovera balkongerna innan de blir alltför gamla och slitna. Med modern byggteknik bidrar balkongrenovering till förbättringar som inte kunde göras då balkongerna byggdes.

Bygga om balkong med Riksbyggen

Ombyggnation av balkong kan vara ett bra alternativ till en helomfattande renovering. Ofta kan man såväl förbättra befintliga balkonger som att bygga ut dem utan att behöva göra alltför omfattande ingrepp.

Fördelar med ombyggnation av balkong

Ombyggnation av balkonger är ett enklare och mycket prisvärt alternativ där du får goda resultat samt ökad livslängd på fastighetens balkonger.

Glasa in balkonger med Riksbyggen

I samband med balkongrenovering är ofta inglasning ett bra val. Man kan både glasa in befintliga balkonger och välja inglasade balkonger vid nytt balkongbygge.

Fördelar med inglasade balkonger

Det finns ett flertal stora fördelar med inglasade balkonger. Förutom det visuella resultatet, det är snyggt helt enkelt, får du en utomhusyta som på olika sätt är användbar året om. Du kan använda den som ett sommarrum, sätta frön och blommor tidigare på säsongen och förlänga hösten betydligt. Den inglasade balkongen ger dig även en extra isolering mot såväl buller som värme och kyla. Genom att välja en inglasad balkong kan du hålla dina uppvärmningskostnader under vintern på en lägre nivå.

Detta är en bra investering för framtiden, som höjer trivseln i boendemiljön.

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning

Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi.


  Läs mer om hantering av dina personuppgifter i vår integritetspolicy.


  Eller ring oss direkt på 0589-866 00

  Några referenser

  Hela byggprocessen från den första visningen av en färdig provbalkong för medlemmarna fram till färdigställandet av entreprenaden fungerade klockrent och landade på ett mycket positivt sätt. Samtliga medlemmar var mer än nöjda med slutresultatet och styrelsen har nog aldrig fått så mycket beröm för något genomfört projekt som detta.

  Håkan Palmgren, beställarens byggledare/besiktningsman för Brf Kanalen i Sandviken.

  TBO har en bra produkt, det är ett bra balkongsystem med många anpassningsmöjligheter som dessutom går snabbt från rivning av befintliga balkonger till montage.

  Niklas Hammarstedt, projektledare för Brf Vendelsömalm

  Samarbetet med er projektledare fungerade tillfredsställande och vi är nöjda med slutresultatet som blev väldigt bra.

  Ulf Holgersson, kontaktperson för Brf Västeråshus 23.

  Mer från våra kunder