Vår historia

1970 och -80 talets Haglinds Svets AB hade som huvudsaklig verksamhet att tillverka smideskonstruktioner till industrin åt vilka man även utförde lego- och serviceuppdrag.

Under åttiotalet utvecklades samtidigt TBO AB i grannstaden Köping, ett företag som utförde renovering och utbyte av balkonger på flerbostadsfastigheter.

De två företagen samarbetade allt tätare och fusionerade 1996 till TBO-Haglinds AB, då med bröderna Ola och Christer Haglind som ägare. Balkongentreprenadsidan har under åren vuxit och blivit en allt mer dominerande del av verksamheten med kunder över hela Sverige och Norge. Totalt har mer än 30 000 balkonger producerats och levererats.

2003 gjordes så den senaste förändringen av ägarbilden så att det idag är Olas tre barn Mia, Pär och Peter som leder och driver företaget med ca 35 anställda.